لیست نمایندگان صدور و خدمات پس از فروش لوکا سرویس

# نام شرکت نام مدیر عامل تلفن شهر
1 مرکز آی تی خوی رضا حمزه نژاد 04436250586 خوی
2 موبایل فراتل سید مصطفی نجفی 03536290900 يزد
3 پارس رایانه سید احمد هاشمی 07733325017 بوشهر
4 صنایع الکترونیک ایران اریا برزابادی فراهانی 06132235207 اهواز
5 نجم رایانه محمد صادق حیدری 05138404042 مشهد
6 خانه کامپیوتر محمدرضا تولائی 03537249566 يزد
7 آذین رایان امیر افضلی 03432469558 کرمان
8 آداک مصطفی قادری 02188910878 تهران
9 ایمن شبکه آرون سید محمد ابراهیمی 02188333292 تهران
10 نوت بوک کارا احمدرضا اسلامی 02537838873 قم
11 فروشگاه رایانه شهر سبز سجاد کریمی 01342139396 آستانهاشرفیه
12 کامپیوتر ثامن محمودرضا بهسرشت 03433496089 کوهبنان
13 آپادانا مصطفی شریف فر 02632216439 کرج
14 اپل حسام آقایی 02155555555 تهران
15 کامپیوتر پویان محسن آقائی 05137244733 مشهد
16 الکتریک و تعمیر کاران لوازم خانگی محمد حسین پور لفمجانی 01342136700 آستانهاشرفیه
17 برنا رایانه پیمان ذاکر زاده 07136474595 شیراز
18 تی موبایل امید نوایی 03538274827 يزد
19 ایران زمین سید جواد موسوی بیوکی 03536268661 يزد
20 نگین آسیا علی قلی 02166666666 دامغان
21 فروشگاه موبایل فرهنگ مهدی نعناکار 03155440726 کاشان
22 glx ابراهیم سعیدی 06132228543 اهواز
23 آتی نگر رحمان حاجی اسدالهی 04137723400 بناب
24 موبایل کوثر احمد عطرگیران یزدی 03538274441 يزد
25 فرهنگ رایانه سجاد نعنا کار 03155443376 کاشان
26 سرپرستی امور نمایندگان یزد سرپرستی امور نمایندگان استان یزد 03537249566 يزد
27 موبایل پدر پرویز عبدالملکی 02636507293 کرج
28 موبایل برادران احمد برادران 02144298516 تهران
29 فروشگاه ناظم سید حمید رضا ناظم 03536233381 يزد
30 apple store حسین حیدرآبادیان 02144498962 تهران
31 asus plus مسعود شوری زاده 03538276080 يزد
32 پاپ موبایل حسین کائینی 02144282079 تهران
33 موبایل و کامپیوتر شهران محمد خرمی 02144328509 تهران
34 تکنوتل سبحان غلامي 02144279744 تهران
35 هما رایانه سید محمد مدرس زاده 03536225005 يزد
36 فروشگاه موبایل کانکشن سیتی شاهین عباسی چالشتری 02636636069 کرج
37 موبایل حامد حامد شیخی 03536260106 يزد
38 موبایل آرین محمد جواد زارع 03538278828 يزد
39 پارس موبایل محمود دهقان چناری 03536283234 يزد
40 Apple Store Rasht پیمان رفسنجانی 01333231180 رشت