حق بیمه

موبایل

 

 

photo_2017-02-13_03-56-24

 

 

  1. برای محاسبه میزان حق بیمه هر دستگاه ابتدا در قسمت خاکستری رنگ قیمت دستگاه مورد نظر مطابق با مبلغ مندرج در فاکتور فروشگاه را وارد نمایید.
  2. سپس نوع دستگاه را در قسمت بعد مشخص نموده و دکمه محاسبه را لمس نمایید ( کلیک کنید ).
  3. توجه داشته باشید که مندرجات بیمه نامه میبایست با مشخصات سیستم از جمله شماره سریال و مبلغ هم خوانی داشته باشد
  4. oh3ea20