بهاء ضمانت نامه

موبایل

  1. برای محاسبه میزان بهاء ضمانت نامه هر دستگاه ابتدا در قسمت خاکستری رنگ قیمت دستگاه مورد نظر مطابق با مبلغ مندرج در فاکتور فروشگاه را وارد
  2. سپس نوع دستگاه را در قسمت بعد مشخص نموده و دکمه محاسبه را کلیک کنید .

  3. توجه داشته باشید که مندرجات ضمانت نامه می بایست با مشخصات سیستم از جمله شماره سریال و مبلغ هم خوانی داشته باشد

برند های تحت پوشش:

ASUS – Lenovo – Apple – HTC – Huawei – LG – SAMSUNG – NOKIA

HP – DELL – ACER -MSI- SONY – Microsoft – LOCA – Fujitsu –  ZTE