استعلام ضمانت نامه

      1. به مراحل ذیل دقت بفرمایید
  1. ابتدا در قسمت خاکستری رنگ شماره ضمانت  نامه یا شماره گارانتی مندرج بر روی کارت ضمانت یا گارانتی را وارد کنید

  2. سپس دکمه استعلام را به منظور جستجوی شماره شما در بانک گارانتی کلیک کنید

  3. در صورت یافتن مندرجات متعلق به شماره ضمانت نامه نمایش داده خواهد شد

  4. در صورت عدم نمایش با بخش پشتیبانی(02141704) لوکا سرویس تماس حاصل نمایید یا به سامانه پیامک بزنید

 

ru