استعلام ضمانت نامه

happy businessman with placard

 

 

 

 

 

      1. ابتدا در قسمت خاکستری رنگ شماره ضمانت  نامه یا شماره گارانتی مندرج بر روی کارت ضمانت یا گارانتی را وارد کنید
  1. سپس دکمه استعلام را به منظور جستجوی شماره شما در بانک گارانتی  بفشارید( کلیک کنید )
  2. در صورت یافتن مندرجات متعلق به شماره ضمانت و حق ضمانت نشان داده خواهد شد
  3. در صورت عدم نمایش با بخش پشتیبانی لوکا سرویس تماس حاصل نمایید یا به سامانه پیامک بزنید

preview2