مزایای اخذ نمایندگی

مزایای اخذ نمایندگی سامانه صدور آنلاین گارانتی بدنه لوکا ویژه فروشگاه ها
  1. ارائه خدمات گارانتی بدنه باصرفه به مشتریان نسبت به سایر رقبا
  2. دسترسی همیشگی به تاریخچه مشتریان بدین صورت که چه کالایی در چه تاریخی با چه مشخصاتی به چه کسی فروخته شده است.
  3. در فروش اقساطی با هدف ایجاد دلگرمی به مشتریان،گارانتی بدنه به صورت اجباری ارائه میگردد. با در نظر گرفتن این مهم در صورت خسارت به کالای اقساطی این اطمینان برای شرایط گذار وجود خواهد داشت که مشتری با رضایت کامل اقساط سر رسید خود را پرداخت می نماید.
  4. فروش کالا ها بهمراه بیمه بدنه (گارانتی بدنه) نسبت به سایر شرکت های دیگر ارزانتر به مشتری ارائه خواهد شد.( مزیت قیمت میان رقبا و همکاران)
  5.   با ایجاد پنل کاربری برای هر فروشنده  میتوان  در جهت افزایش درآمد کارمندان فروش درصدی از فروش را به کارمندان تخصیص داد که تا پایان  هرماه از طرف شرکت جمع مبالغ به حساب آنها  واریز می گردد.
  6.  ارائه خدامات ویژه لوکا به مشتریان  موجب افزایش اعتبار و در نهایت افزایش مشتریان بالقوه شما می گردد.