لوکا برای آرامش

header-final-amen

چه بسیار مواردی که با این جمله مواجه شده اید.

” گارانتی کالا ، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از استهلاک ، ضزبه ، شکستگی ، خراشیدگی، تغییر شکل، نفوذ مایعات و یا مواد شیمیایی ، زنگ زدگی ، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین ، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه ، صدمات حین عمل، استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد ) ، آتش ، بلایای طبیعی یا حوادث غیرمتقربه ، دستکاری تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز نمی باشد .”

حال چه باید کرد؟

هیچ میدانید اغلب موارد خرابی دستگاههای و سیستم های دیجیتالی فیزیکی بوده

آیا میدانید حدود 53 در حدود از خرابی ها سیستم های دیجیتال فیزیکی بوده و از این میان نوسانات برق و شکستگی 76.7رصد از این خرای ها را شامل میشود .

به فکر باشید و گارانتی بدنه را در کنار گارانتی دستگاه استفاده کنید .

لوکا ضمانت بدنه محصولات دیجیتال

 

km 3 final2

photo_2017-02-13_03-43-47