قوانین و مقررات ضمانت نامه

banner terns loca.ir

تعاریف و کلیات

 • شرکت : مجموعه ای است که در قبال دریافت وجه خدمات گارانتی بدنه از مشتری متعهد به انجام خدمات گارانتی بدنه ، ضمانت تعویض و سایر موارد در این قرار داد به اصطلاح تحت عنوان خدمات دهنده ضمانت  بدنه معرفی شده است.
 • نماینده یا کارگزار : شخصی یا شرکتی است که از سوی شرکت حق صدور گارانتی بدنه (بیمه بدنه) برای مشتری را دارد و عمل او مصداق اقدام شرکت است و تعهدات او به مشتری در حدود تعریف شده مصداق اقدام  شرکت است .
 • ضمانت نامه بدنه یا گارانتی بدنه : ورقه ای متحد الشکل است که از سوی شرکت یا نماینده وی صادر می شود و برای دارنده آن حقوقی مطابق آنچه در ضمانت نامه بدنه  ذکر شده است ایجاد می کند .
 • مشترک: شخصی است که با خرید خدمات گارانتی بدنه دستگاه الکترونیکی خود را در قبال حوادث ، خرابی ها و سایر تعهدات مندرج در گارانتی بدنه از خدمات استفاده مینماید که اصطلاحا مشتری نامیده میشود.

  شروع و پایان تعهدات شرکت 

  درصورت فروش موضوع این قرارداد به اشخاص حقیقی و یا حقوقی،شروع زمان گارانتی تکمیلی از  24ساعت بعد از تاریخ ثبت درسایت مربوطه و دریافت کدآغاز خواهد شد و اتمام آن بمدت  یک سال شمسی بعد ازآن اعتبار خواهد داشت . ( این موضوع می بایست صراحتاً به مشتری اعلام و در متن قرارداد تنظیمی نیز ذکر گردیده است ) .

  شرکت فقط متعهد خسارت برای دستگاههایی است که در فاصله بین تاریخ شروع و انقضاء این قرارداد صادرشده است و قرارداد مذکور به هر دلیلی فسخ نشده باشد.

 • ارزش روز دستگاه 

 •    ارزش روز دستگاه برابر است با قیمت روز دستگاه نو در بازار با کسر میزان فرسودگی دستگاه ( استهلاک ماهیانه 2 درصد فقط برای خسارت کلی).

  فرانشیز   

  خسارت جزئی 15% هر خسارت حداقل 500000 ریال برای هردستگاه.(فرانشیز برابر با  میزان مبلغ خسارت محاسبه می گردد)

  خسارت کلی 25% ارزش مورد ضمانت نامه برای هردستگاه (استهلاک ماهیانه 2 درصد).

  شرکت در خصوص موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

  جرائم حقوقی وکیفری و همچنین مجازاتهای قابل خرید مشتری.

  هرگونه خسارت وارده به شارژر و باطری و لوازم جانبی تحت پوشش نمی باشد .

 • banner-locair-2

خطرات و آسیبهای تحت پوشش

جبران خسارت وارده به مورد ضمانت نامه بدنه مربوط به شرح زیر در تعهد گروه گارانتی لوکا سرویس( شرکت)خواهد بود:

 1. آب دیدگی (نفوذ مایعات به داخل اجزای دستگاه)
 2. ضربه و شگست
 3. سقوط از بلندی
 4. آتش سوزی
 5. صدمات ناشی از نوسان برق(به تشخیص فقط  دفتر مرکزی )
 6. انفجار
 7. صاعقه
 8. سیل
 9. زلزله
 10. طوفان
 11. رانش زمین

 

بهاء ضمانت نامه 

بهاء ضمانت نامه دریافتی از مشتری مطابق تعرفه شرکت که در فرم چاپی ضمانت نامه صادره قرار دارد دریافت می شود. (در وبسایت loca.ir بخش تعرفه ضمانت نامه)

موارد ابطال و عدم پوشش ضمانت نامه بدنه

مواردی که سبب ابطال و عدم پوشش ضمانت نامه می باشد عبارتند از:

 1. در صورت تعویض دستگاه توسط شرکت گارانتی کننده ، ضمانت نامه باطل و با درخواستِ مشتری و با هزینه مجدد، ضمانت نامه نامه صادر می گردد.
 2. هرگونه تعمیر توسط افراد غیر مجاز به غیر از مراکز رسمی ارائه دهنده گارانتی، موجب ابطال ضمانت نامه می گردد.
 3. هرگونه خسارت وارده به شارژر ، باطری و لوازم جانبی تحت پوشش ضمانت نمی باشد.
 4. سرقت، مشکلات نرم افزاری و هرگونه خساراتی که منشاء آن جزء خطرات تحت پوشش مندرج در تعهدضمانت  نمی باشد.
 5. خسارتهایی که از عمد توسط مشتری به دستگاه وارد شود.
 6. خسارت ناشی از ایراد فنی در قطعات الکترونیکی و کلیه مواردی که تحت پوشش شرکت گارانتی کننده می باشد.
 7. خساراتی که به عمد به دستگاه وارد گردد.

*** گارانتی بدنه (بیمه بدنه)لوکا فقط موارد ذکر شده را تحت پوشش قرار می دهد و موارد گارانتی کارکرد دستگاه به شرکت گارانتی کننده مرتبط است .

***  طبق قانون اتحادیه صنف موبایل ، تعویض گوشی معیوب تا 48 ساعت پس از خرید به عهده فروشنده میباشد.

*** موارد تخلف و یا عدم پوشش گارانتی بدنه: دستگاه های رفرش،تقلبی، طرح اصلی (کپی) .

 

نحوه تعیین و پرداخت خسارت 

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط گروه گارانتی  بدنه لوکا سرویس به صورت زیر تعیین و پرداخت می شود:

 1. خسارت کلی:  زمانی که دستگاه با وقوع حادثه به صورت کامل از بین رفته باشد یا به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده برابر یا بیشتر 60%  قیمت روز دستگاه باشد.

        تبصره 1: در خسارت کلی ملاک محاسبه و تسویه خسارت ارزش معاملاتی دستگاه در روز حادثه حداکثر تا میزان مبلغ مندرج در گواهی ضمانت نامه با  کسر میزان استهلاک و فرانشیز می باشد.

        تبصره 2 : با پرداخت خسارت کلی قرارداد ضمانت نامه  بدنه خاتمه می یابد.

 1. خسارت جزئی:  خسارتهایی که مشمول تعریف مندرج در بند 1 نباشد خسارت جزئی می باشد در این حالت خسارت پرداختی بر مبنای هزینه تعمیر، دستمزد عادله و قیمت روز لوازم پس از کسر فرانشیز  و اضافه نمودن هزینه حمل محاسبه و پرداخت می گردد و این محاسبه به دفعات انجام میشود تا سقف ضمانت نامه صادره .

 

مهلت و نحوه پرداخت خسارت

گروه گارانتی لوکا سرویس(شرکت) موظف است حداکثر تا 15روز کاری بعد از تکمیل مدارک توسط مشتری و توافق طرفین در خصوص مبلغ آن خسارت را پرداخت و یا دستگاه را تعمیر و به مشتری تحویل دهد.

تبصره 1: در خسارت کلی شرکت میتواند به جای پرداخت نقدی خسارت با توافق مشتری بر روی مدل، دستگاه نو و یا مشابه آن رابه مشتری تحویل و مابه التفاوت قیمت توسط طرفین پرداخت شود.

تبصره 2: در خسارت جزئی در صورتی که قطعات مورد نیاز جهت تعمیر در بازار یافت نشود و شرکت نتواند تا قبل از مهلت تعیین شده

(15 روز کاری) قطعات را تهیه و دستگاه را آماده تحویل کند. شرکت موظف است در صورت درخواست مشتری دستگاهی را به صورت امانی تا تعمیر دستگاه در اختیار مشتری قرار دهد.

 • تعهدات مشتری

 • 1: مسئولیت حمل و یا ارسال دستگاه تا مرکز خدمات و یا شرکت بعهده مشتری میباشد.
 • 2: هزینه ایاب و ذهاب دستگاه از نمایندگی مرکز خدمات (شرکت) و بلعکس بعهده شرکت میباشد.
 • 3: مسئولیت هرگونه اطلاعات ونرم افزارهای بر روی دستگاه بعهده مشتری می باشد.
 • 4: مسئولیت بک آپ اطلاعات دستگاه بعهده مشتری میباشد.

 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت

در صورت خسارت دستگاه مشتری با در دست داشتن مدارک زیر به مراکز خدمات پس از فروش نمایندگی ها مراجعه کند:

 1. اصل بیمه نامه با مهر نمایندگی(ضمانت نامه بدون مهر فاقد اعتبار می باشد)
 2. اصل فاکتور خرید.
 3. کپی کارت ملی مشتری
 4. دستگاه
 5. مکتوب نمودن نحوه آسیب دیدن دستگاه با امضاء و اثر انگشت مشتری.