شرایط عمومی و مقررات بیمه نامه

cool man doing number three gesture   photo_2017-02-13_03-56-03

تعاریف و کلیات

 1. بیمه گر:    بیمه گر لوکا است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده می گیرد.
 1. بیمه گذار:    بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه می باشد که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.
 1. نماینده:    نماینده شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب آمن احراز هویت شده و شرایط لازم جهت دریافت نمایندگی را کسب نموده و به نمایندگی از آمن مجاز به صدور بیمه نامه با رعایت قوانین و مقررات می باشد. اسامی و مشخصات نمایندگان در وب سایت لوکا درج شده است.
 1. مورد بیمه:    مورد بیمه، دستگاهی است که که مشخصات کامل آن در بیمه نامه درج شده است که متعلق به بیمه گذار می باشد.
 1. مدت بیمه:    مدت بیمه از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده آغاز و در ساعت 24 روز تاریخ انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.
 1. ارزش روز دستگاه:    ارزش روز دستگاه برابر است با قیمت روز دستگاه نو در بازار با کسر میزان فرسودگی دستگاه ( استهلاک ماهیانه).
 1. فرانشیز:    بخشی از خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد.
 1. اعتبار بیمه نامه:    اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت کامل حق بیمه آغاز میگردد و پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه نامه می باشد.

 

خطرات و آسیبهای تحت پوشش

جبران خسارت وارده به مورد بیمه مربوط به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:

 1. آب دیدگی (نفوذ مایعات به داخل اجزای دستگاه)
 2. ضربه و شگست
 3. سقوط از بلندی
 4. آتش سوزی
 5. صدمات ناشی از نوسان برق
 6. انفجار
 7. صاعقه
 8. سیل
 9. زلزله
 10. طوفان
 11. رانش زمین

 

موارد ابطال و عدم پوشش بیمه

مواردی که سبب ابطال و عدم پوشش بیمه نامه می باشد عبارتند از:

 1. در صورت تعویض دستگاه توسط شرکت گارانتی کننده ، بیمه نامه باطل و با درخواستِ مشتری و با هزینه مجدد، بیمه نامه صادر می گردد.
 2. هرگونه تعمیر توسط افراد غیر مجاز به غیر از مراکز رسمی ارائه دهنده گارانتی، موجب ابطال بیمه نامه می گردد.
 3. هرگونه خسارت وارده به شارژر ، باطری و لوازم جانبی تحت پوشش بیمه نمی باشد.
 4. سرقت، مشکلات نرم افزاری و هرگونه خساراتی که منشاء آن جزء خطرات تحت پوشش مندرج در تعهد بیمه نباشد.
 5. خسارتهایی که از عمد توسط بیمه گذار به دستگاه وارد شود.
 6. خسارت ناشی از ایراد فنی در قطعات الکترونیکی و کلیه مواردی که تحت پوشش شرکت گارانتی کننده می باشد.

 

نحوه تعیین و پرداخت خسارت 

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به صورت زیر تعیین و پرداخت می شود:

 1. خسارت کلی:  زمانی که دستگاه با وقوع حادثه به صورت کامل از بین رفته باشد یا به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده برابر یا بیشتر 60%  قیمت روز دستگاه باشد.

        تبصره 1: در خسارت کلی ملاک محاسبه و تسویه خسارت ارزش معاملاتی دستگاه در روز حادثه حداکثر تا میزان مبلغ مندرج در گواهی بیمه نامه با     کسر میزان استهلاک و فرانشیز می باشد.

        تبصره 2 : با پرداخت خسارت کلی قرارداد بیمه خاتمه می یابد.

 1. خسارت جزئی:  خسارتهایی که مشمول تعریف مندرج در بند 1 نباشد خسارت جزئی می باشد در این حالت خسارت پرداختی بر مبنای هزینه تعمیر، دستمزد عادله و قیمت روز لوازم پس از کسر استهلاک و فرانشیز  و اضافه نمودن هزینه حمل محاسبه و پرداخت می گردد.

 

مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بیمه گر موظف است حداکثر تا 15روز کاری بعد از تکمیل مدارک توسط بیمه گذار و توافق طرفین در خصوص مبلغ آن خسارت را پرداخت و یا دستگاه را تعمیر و به بیمه گذار تحویل دهد.

تبصره 1: در خسارت کلی بیمه گر میتواند به جای پرداخت نقدی خسارت با توافق بیمه گذار بر روی مدل، دستگاه نو به بیمه گذار تحویل و ماوتفاوت قیمت توسط طرفین پرداخت شود.

تبصره 2: در خسارت جزئی در صورتی که قطعات مورد نیاز جهت تعمیر در بازار یافت نشود و بیمه گر نتواند تا قبل از مهلت تعیین شده

(15 روز کاری) قطعات را تهیه و دستگاه را آماده تحویل کند. بیمه گر موظف است در صورت درخواست بیمه گذار دستگاهی را به صورت امانی تا تعمیر دستگاه در اختیار بیمه گذار قرار دهد.

 

نحوه محاسبه فرانشیز و استهلاک

 • میزان استهلاک ماهیانه به ازای هر ماه 2% و حداکثر 25% محاسبه می گردد.
 • فرانشیز ناشی از خسارت جزئی 15% حداقل 000/500 ریال.
 • فرانشیز ناشی از خسارت کلی 25% ارزش روز دستگاه.

 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت

در صورت خسارت دستگاه بیمه گذار با در دست داشتن مدارک زیر به مراکز خدمات پس از فروش بیمه گر مراجعه کند:

 1. اصل بیمه نامه با مهر بیمه گر(بیمه نامه بدون مهر فاقد اعتبار می باشد)
 2. اصل فاکتور خرید.
 3. کپی کارت ملی بیمه گذار
 4. دستگاه
 5. مکتوب نمودن نحوه آسیب دیدن دستگاه با امضاء و اثر انگشت بیمه گذار.

 

photo_2017-02-13_03-56-31

photo_2017-02-13_03-56-18