راهکارهای لوکا سرویس

همواره بحث ضمانت فیزیکی محصولات دیجیتال ،یکی از مهمترین دغدغه های مشتریان بوده . پاسخگویی مناسب به این نیاز سر لوحه خدمات گروه لوکا می باشد و در همین راستا گارانتی و ضمانت تکمیلی لوکا سرویس تعهد خود را بر اطمینان و آسایش مشتری در هر خرید قرار داده به گونه ای که با ضمانت گروه لوکا سرویس هیچ دغدغه ای برای خریداران به جز انتخاب باقی نماند .

لوکا سرویس خسارات شما را جبران میکند

با اطمینان به پشتوانه لوکا سرویس لذت خرید خوب را تجربه کنید .

سرویس های ما

"لوکا " اولین گارانتی و ضمانت تکمیلی محصولات دیجیتال بوده که مکمل ضروری برای گارانتی کارکرد به حساب می آید .گروه " لوکا سرویس" هم اكنون در سراسر كشور به سرعت در حال گسترش و خدمات رسانی به هموطنان عزیز می باشد.

گارانتی و ضمانت تکمیلی لوکا سرویس

اطمینان و آسودگی خاطر با لوکاسرویس ، فراتر از جبران و ضمانت ، بلکه پس انداز و ارزش افزوده خواهد بود.